Konsekvenser av bergtäkt i S. Härene del 1

Trafik, turism och rekreation °Vårgårda kommun och Västergötlands län har möjlighet till ökad turism ut till Södra Härene om det inte blir en bergtäkt. Med de historiskt intressanta möjligheterna där, med dess placering (lätt att ta sig hit) och med dess lugn på en lågt trafikerad väg, så finns goda möjligheter att skapa bra cykelleder åt skolor, föreningar, turister och liknande. Men bara om det inte blir en bergtäkt. Ungdomar och cyklister
Trafik, turism och rekreation
°Vårgårda kommun och Västergötlands län har möjlighet till ökad turism ut till Södra Härene om det inte blir en bergtäkt. Med de historiskt intressanta möjligheterna där, med dess placering (lätt att ta sig hit) och med dess lugn på en lågt trafikerad väg, så finns goda möjligheter att skapa bra cykelleder åt skolor, föreningar, turister och liknande. Men bara om det inte blir en bergtäkt. Ungdomar och cyklister skulle kunna enkelt kunna ta sig till exempelvis hällkistan, kyrkoruinen, den vackra gamla stenvalvsbron och Nossans slingrande väg genom området. Om idén bergtäkt realiseras, är detta en omöjlighet både ur säkerhetssynpunkt på en 9m-väg med tung trafik och pga ökat buller.
°Att E20 blir lokalväg medför att påverkan i form av buller och barriäreffekt blir mindre än med befintlig väg. Genomförs denna plan, så fortsätter dagens buller- och barriär längs denna väg.
°Upplevelsevärden och samband kopplade till riksintresset, såsom Jättakullen och kyrkoruinen, stärks. Detta nämns även i den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen av Trafikverket inför byggnation av nya E20 etapp Vårgårda-Vara. Men med en bergtäkt kommer dessa upplevelsevärden tvärtom att minska.
°Att bevara tysta områden är viktigt för vår hälsa enligt Länstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/…/publika…/2001/2001_18.pdf).
Sådana områden blir allt färre. Behovet i vår vardag att komma ner i varv av fågelsång har bevisats ha stor effekt på vår psykiska hälsa.
°Närheten till 7 sjöars led och möjligheter till att utveckla leden till detta tänkta täktområde kommer att försvinna om täkten istället skapar barriäreffekter med inhängnader. Det blir då ytterligare ett ställe som allmänheten inte kan nyttja i fritidssyfte om bergtäkt byggs i området.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *