Kartor över fornminnen, områden med skyddade arter etc.

Här kan ni se en samling av bilder med kartor där man kan se just vart det finns skyddade arter, fornlämningar, m.m inom den tänkta bergtäkten.


Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *