Kategori Uncategorized

Stoppa bergtäkt Ribbingsberg i media

Under tiden som vi har jobbat med att ringa kommuner, länsstyrelsen, naturvårdsverk, fältbiologer, politiker, geologer m.m så har vi även blivit intervjuade kring varför vi gör det vi gör. Här är några av de olika tidningar och radio som uppmärksammat…

Tack alla som kom och deltog i vårt möte.

Onsdagen den 7:e juni kallade vi till möte för att samla våra krafter och dela den information som vi lyckats få ihop för att upplysa om det aktuella läget. Vi är oerhört tacksamma för uppslutningen och deltagandet av alla som…

Konsekvenser med bergtäkt I Södra Härene del 2

Miljö - Paradissjön och Sågdammen är häckningsområden för fåglar. Exempelvis förflyttar sig tranor och sångsvan mellan dessa vatten. En del av strandskyddet går in i verksamhetsområdet. Hur tänkte man där? - Intilliggande våtmark kring Paradissjön finns biotopskyddat område (tallskog i våtmark) vilket är viktigt att bevara för vår mångfalds skull.

Konsekvenser av bergtäkt i S. Härene del 1

Trafik, turism och rekreation °Vårgårda kommun och Västergötlands län har möjlighet till ökad turism ut till Södra Härene om det inte blir en bergtäkt. Med de historiskt intressanta möjligheterna där, med dess placering (lätt att ta sig hit) och med dess lugn på en lågt trafikerad väg, så finns goda möjligheter att skapa bra cykelleder åt skolor, föreningar, turister och liknande. Men bara om det inte blir en bergtäkt. Ungdomar och cyklister

Nu är vi igång!

Vi har haft möte, satt igång namninsamling, startat en facebook grupp och en hemsida är redan uppe. Att vi på så kort tid har lyckats mobilisera oss och visa att vi inte är i samtycke till att det blir en…